Gizlilik Politikası

1. Veri Korumasına Genel Bakış

Genel

Burada web sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel bilgilerinize ne olacağı ile ilgili basit bir özet verilmiştir. Kişisel bilgi, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz herhangi bir bilgidir. Veri koruması konusunda detaylı bilgi aşağıda, gizlilik politikasında bulunabilir.

Web sitemizde veri toplanması

Bu web sitesinde veri toplanmasından kim sorumludur?

Bu web sitesine toplanan veriler web sitesi operatörü tarafından işlenir. Operatörün iletişim bilgileri web sitesinin zorunlu yasal bildiriminde bulunabilir.

Verilerinizi nasıl topluyoruz?

Bize sağladığınız bazı veriler toplanır. Bu, örneğin bir iletişim formuna girdiğiniz veriler olabilir.
Diğer veriler web sitesini ziyaret ettiğinizde IT sistemlerimiz tarafından otomatik olarak toplanır.

Bu veriler temel olarak, kullandığınız tarayıcı ve işletim sistemi veya sayfaya erişim zamanınız gibi teknik verilerdir. Bu veriler sitemize girdiğiniz anda otomatik olarak toplanır.

Verilerinizi ne için kullanıyoruz?

Verilerin bir kısmı web sitesinin düzgün çalışmasını sağlamak için toplanmaktadır. Diğer veriler ise
ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandıklarını analiz etmek için kullanılabilir.

Verilerinizle ilgili hangi haklara sahipsiniz?

Saklanan verileriniz, kaynağı, alıcısı ve karşılıksız olarak toplanmasının amacı hakkında her zaman bilgi isteme hakkınız vardır. Ayrıca düzeltilmesini, engellenmesini veya silinmesini isteme hakkına da sahipsiniz. Gizlilik ve veri koruma ile ilgili başka sorularınız varsa, yasal bildirimde verilen adresi kullanarak istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Tabi ki, bunun dışında yetkili düzenleyici makamlara da başvuruda bulunabilirsiniz.

Ayrıca, belirli durumlarda kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına da sahipsiniz. Bununla ilgili ayrıntıları, Veri gizliliği beyanında "İşlemenin kısıtlanması hakkı" altında bulabilirsiniz.

Analitikler ve üçüncü taraf araçları

Web sitemizi ziyaret ederken, gezinme davranışlarınızla ilgili istatistiksel analizler yapılabilir.
Bu, temel olarak çerezler ve analitikler kullanılarak gerçekleşir. Gezinme davranışınızın analizi genellikle isimsizdir, yani sizi bu verilerden tanımlamamız mümkün değildir. Bu analize itiraz edebilir veya belirli araçları kullanmayarak bunu önleyebilirsiniz. Detaylı bilgi aşağıdaki gizlilik politikasında bulunabilir.

Bu analize itiraz edebilirsiniz. Bu konuda seçeneklerinizi nasıl kullanacağınız konusunda sizi aşağıda bilgilendireceğiz.

2. Barındırma ve İçerik Dağıtım Ağları (CDN)

Harici barındırma

Bu web sitesi, harici bir servis sağlayıcı (barındırıcı) tarafından barındırılmaktadır. Bu web sitesinde toplanan kişisel veriler, barındırıcının sunucularında saklanır. Bunlar öncelikle IP adresleri, iletişim bilgileri, meta ve iletişim verileri, sözleşme verileri, iletişim bilgileri, adlar, web sitesi erişimi ve bir web sitesi aracılığıyla oluşturulan diğer verilerdir.

Barındırıcı, potansiyel ve mevcut müşterilerimizle (GVKY Madde 6 Paragraf 1 Bent b) sözleşmeyi yerine getirmek ve profesyonel bir sağlayıcı (GVKY Madde 6 Paragraf 1 Bent f) tarafından çevrimiçi teklifimizin güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde sağlanması amacıyla kullanılır.

Barındırıcımız, verilerinizi yalnızca hizmet yükümlülüklerini yerine getirmek ve bu verilerle ilgili talimatlarımızı takip etmek için gereken ölçüde işleyecektir.

Sipariş işleme için bir sözleşme yapılması

Veri gizliliği ile uyumlu işlemeyi garanti etmek için, barındırıcımızla sipariş işleme için bir sözleşme imzaladık.

3. Genel Bilgi ve Zorunlu Bilgi

Veri Koruma

Bu web sitesi operatörleri kişisel bilgilerinizin korunmasını çok ciddiye alırlar. Kişisel bilgilerinizi gizli bir şekilde ve yasal veri koruma yönetmeliği ve gizlilik İlkesi çerçevesinde kullanıyoruz.

Bu web sitesini kullanırsanız, çeşitli kişisel veriler toplanacaktır. Kişisel bilgi, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz herhangi bir veridir. Bu gizlilik politikası hangi bilgileri topladığımızı ve ne için kullandığımızı açıklar. Aynı zamanda bunun nasıl ve ne amaçla olduğunu da açıklar.

Ancak bununla birlikte internet üzerinden bilgi paylaşımının (ör.,e-posta üzerinden) güvenilir olmadığını ve güvenlik zafiyetlerinin ortaya çıkabileceğini belirtmek isteriz. Kişisel bilgilerinizin üçüncü taraflarca erişimine karşı tam koruması mümkün değildir.

Bu web sitesinden sorumlu tarafla ilgili bildirim

Bu web sitesindeki verilerin işlenmesinden sorumlu taraf:

Tubus Bauer GmbH
Stöckackerstr. 1
79713 Bad Säckingen
Almanya

Telefon: +49 (0) 7761 92 93-0
E-posta: info@tubus-bauer.com

Sorumlu taraf, kişisel bilgileri (isimler, e-posta adresleri, vb.) işleme amaç ve yöntemlerine tek başına veya başkalarıyla ortaklaşa karar veren şahıs veya tüzel kişidir.

Resmi veri koruma yetkilisi

Şirketimizin görevlendirilmiş veri koruma yetkilisi:
Bayan Şennur Çamur

Tubus Bauer GmbH
Stöckackerstr. 1
79713 Bad Säckingen
Almanya

Telefon: +49 7761 9293-23
E-posta: scamur@tubus-bauer.com

Verilerinizin işlenmesine ilişkin izninizin iptal edilmesi

Birçok veri işleme işlemi yalnızca sizin onayınızla mümkündür. İzninizi, sonrasına etki edecek şekilde istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bunu talep eden resmi olmayan bir e-posta yeterlidir. Talebiniz alınmadan önce işlenen veriler hala yasal olarak işlenebilir.

Özel durumlarda ve doğrudan reklamlarda veri toplamaya itiraz etme hakkı (GVKY Madde 21)

VERİ İŞLEME GVKY MADDE 6 PARAGRAF 1 BENT E VEYA F UYARINCA YAPILDIĞINDA, ÖZEL DURUMUNUZ NEDENİYLE KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İTİRAZ ETME HAKKINIZ HER ZAMAN GEÇERLİDİR; BU AYRICA BU HÜKÜMLERE DAYALI PROFİLLEME İÇİN DE GEÇERLİDİR. VERİ İŞLEMENİN TEMEL ALDIĞI YASAL GEREKÇELERİ BU VERİ GİZLİLİĞİ BEYANINDA BULABİLİRSİNİZ. VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ KONUSUNDA ÇIKARLARINIZA, HAKLARINIZA VE ÖZGÜRLÜĞÜNÜZE BASKIN GELEN ZORUNLU VE YASAL NEDENLER ORTAYA ÇIKMADIĞINDA VEYA VERİLERİN İŞLENMESİ YASAL TALEPLERİN GERÇEKLEŞMESİNİ, UYGULANMASINI VEYA KORUNMASINI SAĞLAMADIĞINDA (GVKY MADDE 21 PARAGRAF 1 UYARINCA İTİRAZ) BAŞVURUNUZ HALİNDE KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ DURDURULUR.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ DOĞRUDAN REKLAM VERMEK İÇİN İŞLENİYORSA BU TÜRDEN REKLAM AMAÇLARI İÇİN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE HER ZAMAN İTİRAZ ETME HAKKINIZ VARDIR; BU, DOĞRUDAN REKLAMLA BAĞLANTILI OLAN PROFİLLEME İÇİN DE GEÇERLİDİR. İTİRAZ EDERSENİZ, KİŞİSEL VERİLERİNİZ DOĞRUDAN REKLAMIN AMACIYLA KULLANILMAYACAKTIR (GVKY MADDE 21 PARAGRAF 2 UYARINCA İTİRAZ).

Düzenleyici makamlara şikayette bulunma hakkı

Veri koruma mevzuatının ihlal edilmesi durumunda, etkilenen kişi yetkili düzenleyici makamlara şikayette bulunabilir. Veri koruma mevzuatı ile ilgili konularda yetkili düzenleyici otorite, şirketimizin merkezinin bulunduğu Alman Devletinin veri koruma yetkilisidir.

Veri taşınabilirliği hakkı

Onayınıza bağlı olarak yada size veya üçüncü bir tarafa otomatik olarak , dijital bir formatta teslim edilen bir sözleşmeyi yerine getirirken işlediğimiz verileri talep etme hakkınız vardır. Verilerin doğrudan başka bir sorumlu tarafa aktarılmasını istiyorsanız, bu yalnızca teknik olarak mümkün olduğu ölçüde yapılacaktır.

SSL veya TLS şifrelemesi

Güvenlik nedeniyle ve site işletmecisi olarak bize gönderdiğiniz siparişler veya sorular gibi gizli içeriklerin iletilmesini korumak için, bu sayfa SSL veya TLS şifrelemesi kullanmaktadır. Şifrelenmiş bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırının "http://" yerine "https://" olarak değişmesi ve tarayıcı satırınızdaki kilit simgesinden fark edebilirsiniz.

SSL veya TLS şifrelemesi etkinleştirilirse bize ilettiğiniz veriler üçüncü taraflarca okunamaz.

Bilgi, engelleme, silme

Yasaların izin verdiği şekilde, herhangi bir zamanda, saklanan kişisel verileriniz ve bunların yanında bu verilerin kaynağı, alıcısı ve işlenme amacı hakkında ücretsiz olarak bilgi edinme hakkınız vardır. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini, engellenmesini veya silinmesini sağlama hakkınız vardır. Kişisel veriler hakkında daha fazla sorunuz varsa, yasal bildirimimizde verilen adresi kullanarak istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İşlemenin kısıtlanması hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Künyede verilen adresten istediğiniz zaman bize ulaşabilirsiniz. İşlemeyi kısıtlama hakkı aşağıdaki durumlarda mevcuttur:

 • Tarafımızca saklanan kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ederseniz, bunu kontrol etmek için genellikle zamana ihtiyacımız vardır. Kontrol süresi boyunca kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi yasa dışı bir şekilde gerçekleşmişse/gerçekleşiyorsa silme yerine veri işlemenin kısıtlanmasını isteyebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa, ancak yasal hak taleplerini yerine getirmeniz, savunmanız veya kullanmanız için bu veriler gerekiyorsa kişisel verilerinizin silinmek yerine işlenmesinin kısıtlanmasını isteme hakkına sahipsiniz.
 • GVKY Madde 21 Paragraf 1 uyarınca itirazda bulunmuş olmanız durumunda, sizin çıkarlarınız ile bizim çıkarlarımız tartılmalıdır. Kimin çıkarlarının ağır bastığı tespit edilemediği sürece, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler, depolanması dışında, yalnızca sizin izninizle veya yasal taleplerini iddia etmek, kullanmak veya savunmak veya haklarını korumak isteyen başka bir gerçek veya tüzel kişinin talebiyle veya Avrupa Birliğinin veya bir Üye Devletin açık ve önemli bir kamu yararı nedeniyle işlenebilir.

Ticari postalara itiraz

Biz burada web sitesi yasal uyarı gereklilikleri için yayınlanan iletişim verilerinin açıkça talep edilmeyen tanıtım ve bilgilendirme materyallerinin gönderilmesine ilişkin olarak kullanılmasını açıkça yasaklıyoruz. Web sitesi operatörü, e-posta spamı gibi istenmeyen reklam materyalleri alınırsa belirli bir yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.

4. Web Sitemizde Veri Toplanması

Çerezler

Web sitemizde "çerezler" kullanılmaktadır. Çerezler küçük metin dosyalarıdır ve cihazınıza zarar vermez. Bir oturum süresi boyunca geçici olarak (oturum çerezleri) veya kalıcı olarak (kalıcı çerezler) cihazınızda saklanır. Oturum çerezleri, ziyaretinizin sonunda otomatik olarak silinir. Kalıcı çerezler, siz silene veya web tarayıcınız tarafından otomatik bir şekilde silinene kadar cihazınızda kalır.

Bazı durumlarda, sitemize girdiğinizde üçüncü taraf çerezleri de cihazınızda kaydedilebilir (üçüncü taraf çerezleri). Bunlar, üçüncü taraf şirketin belirli hizmetlerini (örneğin, ödeme hizmetlerini işlemek için çerezler) kullanmamıza olanak tanır.

Çerezlerin farklı işlevleri vardır. Çok sayıda çerez teknik olarak gereklidir çünkü belirli web sitesi işlevleri bunlar olmadan çalışmaz (örneğin, alışveriş sepeti işlevi veya videoların görüntülenmesi). Diğer çerezler, kullanıcı davranışını değerlendirmek veya reklam görüntülemek için kullanılır.
Elektronik iletişim sürecini yürütmek veya ihtiyacınız olan belirli işlevleri sağlamak için gerekli olan çerezler (örneğin, alışveriş sepeti işlevi) GVKY Madde 6 Paragraf 1 Bent f esas alınarak kaydedilir. Web sitesi işletmecisinin, teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş bir hizmet sunmak için çerezleri depolamak konusunda meşru bir çıkarı vardır.

Eğer sizden bu konuda onay istenmişse (örneğin, çerezlerin saklanmasına rıza gösterilmesi), işleme münhasıran GVKY Madde 6 Paragraf 1 Bent a uyarınca gerçekleşmektedir; onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Tarayıcınızı, çerezlerin yerleştirilmesi durumunda sizi bilgilendirilecek ve her seferinde çerezlere izin vermeyi soracak şekilde ayarlayabilir, belirli durumlarda veya genel olarak çerezlerin kabul edilmesini tamamen engelleyebilir ve tarayıcı her kapatıldığında çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirebilirsiniz. Çerezler devre dışı bırakılırsa bu web sitesinin işlevselliği kısıtlanabilir.

Üçüncü taraf şirketlerden gelen veya analiz amaçlı kullanılan çerezler yerleştiriliyorsa bu veri gizliliği beyanı çerçevesinde sizi ayrı ayrı bilgilendireceğiz ve gerekirse onay isteyeceğiz.

Usercentrics ile çerez onayı

Bu web sitesi, belirli çerezlerin cihazınızda kaydedilmesine ilişkin onayınızı almak ve bunları veri gizliliğine uygun biçimde belgelemek için Usercentrics'in çerez izni teknolojisini kullanır. Bu teknolojinin sağlayıcısı Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, web sitesi: https://usercentrics.com/de/ (bundan böyle “Usercentrics” olarak anılacaktır).

Web sitemize girdiğinizde, aşağıdaki kişisel veriler Usercentrics'e aktarılır:

 • Onay(lar)ınız veya onay(lar)ınızın iptali
 • IP adresiniz
 • Tarayıcınız hakkında bilgi
 • Cihazınız hakkında bilgi
 • Web sitesini ziyaret ettiğiniz zaman

Ayrıca, Usercentrics verdiğiniz onayları veya onay iptallerini size atayabilmeniz için tarayıcınıza bir çerez kaydeder. Bu şekilde toplanan veriler, bizden silmemizi isteyene, Usercentrics çerezini kendiniz silene veya veri depolama amacının artık geçerli olmadığı ana kadar saklanacaktır. Zorunlu yasal saklama koşulları etkilenmez.

Usercentrics, çerezlerin kullanımı için yasal olarak gerekli izni almak için kullanılır. Bunun yasal dayanağı GVKY Madde 6 Paragraf 1 Sayfa 1 Bent c'dir.

Sipariş işleme sözleşmesi

Usercentrics ile sipariş işleme konusunda bir sözleşmemiz mevcuttur. Bu, Usercentrics'in web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini yalnızca talimatlarımıza ve GVKY'e uygun olarak işlemesini sağlayan veri gizliliği yasası tarafından öngörülen bir sözleşmedir.

Sunucu günlük dosyası

Bu web sitesinin sağlayıcısı, bilgileri tarayıcınızın otomatik olarak bize ilettiği sunucu günlük dosyalarında otomatik olarak toplar ve saklar. Söz konusu bilgiler:

 • Tarayıcı türü /sürümü
 • Kullanılan işletim sistemi
 • Başvuran URL
 • Erişim bilgisayarın internet sunucu adı
 • Sunucu sorgu zamanı
 • Ip adresi

Bu veriler kişiler ile ilişkilendirilemez. Diğer veri kaynakları ile birleştirme yapılmaz. Yasa dışı kullanım ile ilgili ciddi kanıtlar olması durumunda verileri geriye dönük olarak kontrol etme hakkını saklı tutuyoruz.

E-posta, telefon veya faks yoluyla istek

Bize e-posta, telefon veya faks yoluyla ulaşırsanız, bu iletişimden kaynaklanan tüm kişisel veriler (ad, istek) dahil olmak üzere isteğiniz, isteğinizi işleme koymak amacıyla tarafımızdan saklanacak ve işlenecektir. Onayınız olmadan bu verileri üçüncü taraflara aktarmayacağız.

İsteğiniz bir sözleşmenin yerine getirilmesi ile ilgili ise veya sözleşme öncesi önlemlerin alınması için gerekliyse bu veriler, GVKY Madde 6 Paragraf 1 Bent b uyarınca işlenecektir. Diğer tüm durumlarda, işleme sizin onayınıza (GVKY Madde 6 Paragraf 1 Bent a) ve/veya meşru menfaatlerimize (GVKY Madde 6 Paragraf 1 Bent f) dayanmaktadır, çünkü bize yöneltilen istekleri etkin biçimde işleme konusunda yasal bir menfaatimiz vardır.

İletişim istekleri yoluyla bize gönderdiğiniz veriler, siz silme talebinde bulunana, saklama konusunda verdiğiniz izni iptal edinceye veya veri saklama amacınız artık geçerli olmayana kadar (örneğin, isteğiniz işlendikten sonra) tarafımızdan saklanır. Zorunlu yasal hükümler, özellikle yasal saklama süreleri, bu maddeden etkilenmez.

5. Analitik ve Reklam

Google Analytics

Bu web sitesi, Google Ireland Limited (“Google”) şirketine ait web sitesi analiz hizmeti olan Google Analytics’i kullanır. Bu hizmetlerin sağlayıcısı, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland., adresinde bulunan Google Ireland Limited şirketidir.

Google Analytics çerezlerinin saklanması ve bu analiz aracının kullanılması konusunda GVKY Madde 6 Paragraf 1 Bent f esas alınmıştır. Web sitesi işletmecisinin, hem web sitesini hem de reklamını optimize etmek için kullanıcı davranışını analiz etme konusunda meşru bir çıkarı vardır. Eğer sizden bu konuda onay istenmişse (örneğin, çerezlerin saklanmasına rıza gösterilmesi), işleme münhasıran GVKY Madde 6 Paragraf 1 Bent a uyarınca gerçekleşmektedir; onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

IP-anonimleştirme

Bu web sitesinde IP-anonimleştirme hizmetini kullanıyoruz. IP adresiniz Google tarafından ABD’ye gönderilmeden önce, Avrupa Birliği ya da Avrupa Ekonomik Alanı taraf devletler sözleşmesi kapsamında kısaltılacaktır. Sadece istisnai durumlarda tam IP adresiniz ABD’de bulunan sunucuya gönderilecek ve burada kısaltılacaktır. Bu web sitesi operatörleri tarafından atanan Google, bu bilgileri, web sitesi kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi operatörlerince web sitesi faaliyetleri ile ilgili rapor hazırlamak ve web sitesi ve internet aktiviteleri ile ilgili diğer hizmetleri sunmak için kullanacaktır. Google, tarayıcınız tarafından iletilen IP adresinizi Google tarafından tutulan diğer bilgiler ile eşleştirmeyecektir.

Tarayıcı Eklentisi

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlerin kurulumunu önleyebilirsiniz; ancak bunu yaparsanız bu web sitesinin tüm özelliklerini kullanamayabilirsiniz. Ayrıca, aşağıdaki linkten eklentiyi indirip yükleyerek, çerezler tarafından üretilen ve bu web sitesini kullanımınız ile ilgili olan verilerin toplanmasını da önleyebilirsiniz. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Veri toplanmasına itiraz

Aşağıdaki linke tıklayarak Google Analytics tarafından verilerin toplanmasını önleyebilirsiniz. Bunu yaptığınızda bir vazgeçme çerezi oluşacak ve bu çerez web sitemizi ziyaret ettiğinizde veri toplanmasını önleyecek. Google Analytics’i Devre Dışı Bırakma

Google Analytics’in kullanıcı bilgilerini nasıl kulandığı konusunda daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantıdan Google’nin gizlilik politikasına ulaşabilirsiniz. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Dış kaynaklı veri işleme

Google ile veri işleme sürecimizin dış kaynak kullanımı için bir anlaşmaya vardık ve Google Analytics’i kullanırken Alman veri koruma makamlarının katı şartlarını tam olarak uyguladık.

Google Analytics'ten demografik veri toplama

Bu web sitesi Google Analytics’in demografik özelliklerini kullanıyor. Bu, site ziyaretçilerinin yaşı, cinsiyeti ve ilgi alanlarına ilişkin ifadeler içeren raporlar oluşturulmasına izin verir. Bu veriler, Google’dan, üçüncü taraf ziyaretçi verilerinden ve ilgi alanına dayalı reklamlardan gelir. Bu toplanan veriler herhangi bir özel kişiyle bağlantılandırılmaz. Google hesabınızdaki reklam ayarlarını düzenleyerek bu özelliği istediğiniz zaman devre dışı bırakabilir veya "Veri toplamanın reddedilmesi" bölümünde açıklandığı şekilde verilerinizin Google Analytics tarafından toplanmasını yasaklayabilirsiniz.

Saklama süresi

Google'da, çerezler, kullanıcı kimlikleri (örneğin kullanıcı kimliği) veya reklam kimlikleriyle (ör. DoubleClick çerezleri, Android reklam kimliği) bağlantılı olan ve kullanıcı ve etkinlik düzeyinde depolanan veriler 14 ay sonra anonimleştirilir veya silinir. Ayrıntılar için aşağıdaki bağlantıya bakın: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Ads ve Google Dönüşüm İzleme

Bu web sitesi Google Ads kullanır. Google Ads, Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'nın bir çevrimiçi reklam programıdır.

Google Ads'in bir parçası olarak dönüşüm izlemeyi kullanıyoruz. Google tarafından yerleştirilen bir reklamı tıklarsanız, dönüşüm izleme için bir çerez yerleştirilir. Çerezler, internet tarayıcısının kullanıcının bilgisayarına yerleştirdiği küçük metin dosyalarıdır. Bu çerezlerin geçerlilik süresi 30 gün sonra dolar ve kullanıcıları kişisel olarak tanımlamak için kullanılmaz. Kullanıcı bu web sitesinin belirli sayfalarını ziyaret ederse ve çerezin süresi henüz dolmadıysa Google ve biz kullanıcının reklamı tıkladığını ve bu sayfaya yönlendirildiğini anlayabiliriz.

Her Google Ads müşterisine farklı bir çerez verilir. Çerezler, Google Ads müşterilerinin web siteleri aracılığıyla izlenemez. Dönüşüm çerezi kullanılarak elde edilen bilgiler, dönüşüm izlemeyi seçen Google Ads müşterileri için dönüşüm istatistikleri oluşturmak amaçlı kullanılır. Müşteriler, reklamlarını tıklayan ve dönüşüm izleme etiketli bir sayfaya yönlendirilen toplam kullanıcı sayısını öğrenir. Ancak, kullanıcıları kişisel olarak tanımlamak için kullanılabilecek hiçbir bilgi alamazlar. İzlemeye dahil olmak istemiyorsanız, internet tarayıcınızın kullanıcı ayarları üzerinden Google Dönüşüm İzleme çerezini kolayca devre dışı bırakarak bu kullanımı reddedebilirsiniz. Bundan sonra dönüşüm izleme istatistiklerine dahil edilmezsiniz.

"Dönüşüm çerezleri"nin saklanması ve bu izleme aracının kullanılması konusunda GVKY Madde 6 Paragraf 1 Bent f esas alınmıştır. Web sitesi işletmecisinin, hem web sitesini hem de reklamını optimize etmek için kullanıcı davranışını analiz etme konusunda meşru bir çıkarı vardır. Eğer sizden bu konuda onay istenmişse (örneğin, çerezlerin saklanmasına rıza gösterilmesi), işleme münhasıran GVKY Madde 6 Paragraf 1 Bent a uyarınca gerçekleşmektedir; onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Google Ads ve Google Dönüşüm İzleme hakkında daha fazla bilgiyi Google'ın veri gizliliği kuralları içinde bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Tarayıcınızı, çerezlerin yerleştirilmesi durumunda sizi bilgilendirilecek ve her seferinde çerezlere izin vermeyi soracak şekilde ayarlayabilir, belirli durumlarda veya genel olarak çerezlerin kabul edilmesini tamamen engelleyebilir ve tarayıcı her kapatıldığında çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirebilirsiniz. Çerezler devre dışı bırakılırsa bu web sitesinin işlevselliği kısıtlanabilir.

6. Eklentiler ve araçlar

Google Haritalar

Bu site bir API üzerinden Google Haritalar harita servisini kullanıyor. Bu servis Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland tarafından işletilmektedir.

Google Haritalar’ı kullanmak için IP adresinizi kaydetmeniz gerekir. Bu bilgiler genellikle ABD’deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır. Bu sitenin sağlayıcısının bu veri aktarımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Google Haritalar’ın kullanımı, web sitemizi estetik kılmak ve web sitesinde tarafımızca belirtilen yerlerin konumlandırılmasına olanak tanımakla ilgilidir. Bu, hizmet uyarınca haklı bir kar teşkil eder . 6 (1) (f) DSGVO.

Kullanıcı verilerini kullanma hakkında daha fazla bilgi, Google’ın veri koruma bildiriminde https://policies.google.com/privacy?hl=en.

7. Kendi Hizmetlerimiz

Başvuru sahibi verilerinin işlenmesi

Sizlere bize başvurma fırsatı sunuyoruz (örneğin e-posta ve posta yoluyla veya çevrimiçi başvuru formu aracılığıyla). Aşağıda, başvuru sürecinde toplanan kişisel verilerinizin kapsamı, amacı ve kullanımı hakkında sizi bilgilendireceğiz. Verilerinizin toplanması, işlenmesi ve kullanımının yürürlükteki veri gizliliği yasasına ve diğer tüm yasal hükümlere uygun olarak yapılmasını ve verilerinizin kesinlikle gizli tutulmasını sağlıyoruz.

Veri toplamanın kapsamı ve amacı

Bize bir başvuru gönderirseniz, bir iş ilişkisinin kurulmasına karar vermek için gerekli olduğu ölçüde, ilişkili kişisel verilerinizi (örn. iletişim verileri, başvuru belgeleri, iş görüşmeleri bağlamındaki notlar vb.) işleyeceğiz. Bunun yasal dayanağı, Alman yasalarına göre (istihdam ilişkisinin başlatılması) yeni BDSG Madde 26, GVKY Madde 6 Paragraf 1 Bent b (genel sözleşme başlatma) ve - onay verdiyseniz - GVKY Madde 6 Paragraf 1 Bent a'dır. Onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Kişisel verileriniz yalnızca şirketimizde başvurunuzu işleme sürecine dahil olan kişilere aktarılır.

Başvuru başarılı olursa tarafınızdan gönderilen veriler yeni BDSG Madde 26 ve GVKY Madde 6 Paragraf 1 Bent b uyarınca, istihdam ilişkisini yürütmek amacıyla veri işleme sistemlerimizde saklanacaktır.

Verileri saklama süresi

Size bir iş teklifi yapamazsak, siz bir iş teklifini reddetmez veya başvurunuzu geri çekemezseniz, sizin tarafınızdan iletilen verileri meşru menfaatlerimizi (GVKY Madde 6 Paragraf 1 Bent f) temel alarak başvuru sürecinin sonundan (başvurunun reddedilmesi veya geri çekilmesi) itibaren 6 aya kadar saklama hakkına sahibiz. Daha sonra veriler silinir ve fiziksel başvuru belgeleri imha edilir. Saklama, hukuki bir ihtilaf durumunda özellikle doğrulama amaçlıdır. Verilerin 6 aylık süre dolduktan sonra gerekli olacağı aşikarsa (örneğin, yaklaşmakta olan veya mevcut yasal bir anlaşmazlık nedeniyle) silme işlemi, yalnızca daha fazla saklama gerekli olmadığında gerçekleşir.

Ayrıca buna dair onay verdiyseniz (GVKY Madde 6 Paragraf 1 Bent a) veya silmeyi önlemeyecek yasal saklama yükümlülükleri varsa yine saklama süresi daha uzun olabilir.

Kaynak
e-Recht24.de

Bize ulaşın

Tubus Core petekler hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız bizimle iletişime geçmeniz yeter.

˅

Tubus Bauer GmbH

Stöckackerstr. 1

79713 Bad Säckingen

Almanya

Telefon:+49 (0) 7761 92 93-0

Faks:+49 (0) 7761 92 93-19

 

e-posta: info@tubus-bauer.com